Aktualności

Wykaz spraw

Opublikowano: 30.03.2020, 11:31

Poniżej publikujemy wykazy z informacjami o sprawach, które odbędą się w okresie 1 - 31 kwietnia 2020 r. 

Uprawnionymi do udziału w wyżej wymienionych sprawach są wyłącznie osoby będące stronami i uczestnikami tych postępowań oraz ich pełnomocnicy.Komunikat

Opublikowano: 27.03.2020, 14:10

Z uwagi na skierowanie pracownika Biura Obsługi Interesanta do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej informujemy, że w dniach 30.03. – 30.04.2020 r. informacje można uzyskiwać tylko i wyłącznie:

Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy.Zarządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania ograniczeń w pracy Sądu

Opublikowano: 24.03.2020, 15:29

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 24 marca 2020 roku dotyczące przedłużenia obowiązywania ograniczeń w pracy Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach - w okresie do 30 kwietnia 2020 r.

Załącznik: Skan zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 24 marca 2020r.Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego

Opublikowano: 20.03.2020, 15:27

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 20 marca 2020 roku - w okresie od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. odwołanie rozpoznania spraw sądowych wskazanych na wokandach za wyjątkiem spraw pilnych.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 20 marca 2020r.

Najbliższe terminy spraw


Nie znaleziono spraw o podanych kryteriach.


Podstawowe dane teleadresowe:

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Adres: ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: +48 32 381-83-10, 381-83-64
Tymczasowy telefon komórkowy: +48 519 708 489 (praca zdalna pracownika BOI)
Faks: +48 32 381-83-16
e-mail: boi@tgory.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 800 do 1200 i od 1500 do 1800
Wtorek-piątek od 745 do 1215 i od 1230 do 1500

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat

GŁÓWNA SIEDZIBA

 

WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Adres: ul. Opolska 17,
42-600 Tarnowskie Góry

Telefon: +48 32 381-83-10
Faks: +48 32 381-83-35
e-mail: info@tgory.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek-piątek od 730 do 1530

Strony w sekretariatach przyjmowane są w:
Poniedziałek od 800 do 1200 i od 1500 do 1800
Wtorek-piątek od 745 do 1145 i od 1200 do 1500

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 800 do 1800 a w pozostałe dni od 800 do 1500.

Kasa Sądu (parter, pok. 1A) jest czynna w poniedziałki od 915 do 1645 (z przerwą od 1215 - 1245) w pozostałe dni od 745 do 1500(z przerwą od 1215 - 1245).

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat

 

Adres: ul. Opolska 24,
42-600 Tarnowskie Góry

Telefon: +48 32 381-83-34
Faks: +48 32 381-83-05

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800.
Wtorek-piątek od 730 do 1530.

Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych jest czynne:

  • poniedziałek od 900 do 1800
  • wtorek-piątek od 800 do 1500 

Środa - czytelnia akt dostępna dla geodetów.

Kompleksowa obsługa Petentów odbywa się za pośrednictwem Biura Podawczego tut. wydziału.

Wydział Ksiąg Wieczystych nie posiada oddzielnej kasy w swojej siedzibie, opłaty można uiścić w kasie w głównym budynku Sądu, przy ul. Opolskiej 17

 

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat

 

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ VI KARNY

Adres: ul. Bytomska 343, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: +48 32 768-04-80
Faks: +48 32 768-04-89
e-mail: zamiejscowy.karny@tgory.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek - piątek od 730 do 1530

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 800 do 1800 a w pozostałe dni od 800 do 1530.

Strony przyjmowane są w:
Poniedziałek od 800 do 1200 i od 1500 do 1800
Wtorek-piątek od 745 do 1145 i od 1200 do 1500

Sekretariat Wydziału VI Karnego nie udziela informacji dotyczących spraw:
cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i dot. ksiąg wieczystych
Wszelkie informacje – Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach telefon 32 381-83-10 lub 32 381-83-64

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat

 

NIP i Regon

NIP: 645-17-45-225
Regon: 000322198

 

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

 

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 854 314
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 27.03.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

UWAGA!

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zarządzeniem Adm.0181-4/20 z dnia 24 marca 2020 zarządza w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 r. odwołanie rozpoznania spraw sądowych wskazanych na wokandach, obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne.
Wykaz z informacjami o sprawach, które odbędą się w okresie 1 - 31 kwietnia 2020 r.Do góry