Portal Orzeczeń

Publikacji w Portalu Orzeczeń mogą podlegać prawomocne orzeczenia kończące merytorycznie postępowanie i ich uzasadnienia, jeżeli zostały sporządzone, wydane w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem:

http://orzeczenia.tgory.sr.gov.pl

Decyzję o publikacji orzeczenia w Portalu Orzeczeń podejmuje Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe, w szczególności z uwagi na poruszany w sprawie problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

Załączniki:

Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 15.04.2015
Dokument oglądany razy: 5 523
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 15.04.2015
 
wydruk z dnia: 22.05.2018 // www.tgory.sr.gov.pl