Pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Łącznie utworzonych zostanie 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od 1 stycznia 2016 r.


Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wiecej na ten temat na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Wykaz podmiotów świadczących pomoc prawną na terenie tut. Sądu i sąsiednich Sądów:

http://www.gliwice.so.gov.pl/container/pomoc%20prawna/Darmowe_Porady_Prawne-2015-07-31.pdf

Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 5 993
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 10.11.2015
 
wydruk z dnia: 22.05.2018 // www.tgory.sr.gov.pl