VI Wydział Karny Zamiejscowy

Wersja archiwalna z dnia 04.04.2017

Zamiejscowy Wydział VI Karny

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 343
tel. (32) 768 04 80
fax. (32) 768 04 89
e-mail: zamiejscowy.karny@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Sabina Śliwińska

Sekretariat Wydziału VI Karnego nie udziela informacji dotyczących spraw: cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i dot. ksiąg wieczystych
Wszelkie informacje – Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach telefon 32 381-83-10 lub 32 381-83-64

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

 

SSR Iwona Ganczarska-Rachańska - Przewodnicząca Wydziału – podział czynności;

SSR Adam Skrzypek – 0,5 etatu orzeczniczego podział czynności;

SSR Artur Obcowski – podział czynności;

SSR Katarzyna Grabałowska – podział czynności;

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział VI Karny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

Wydział wydaje także zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanymi.

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta Piekary Śląskie, Radzionków oraz gminy: Ożarowice, Świerklaniec.

Właściwość miejscową określa Rozdział 1 Działu II, Części Pierwszej Kodeksu postępowania karnego - art. 21 i następne (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Dz.U.1997.89.555 z późniejszymi zmianami).

 

Opłaty i koszty sądowe:

 

Opłaty kancelaryjne:

 

 

Postępowanie prywatnoskargowe wszczyna się na podstawie aktu oskarżenia (skargi) wniesionego przez pokrzywdzonego. Akt oskarżenia powinien zawierać oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, datę i podpis składającego pismo, imię i nazwisko oraz dane adresowe osoby oskarżonej, listę świadków i ich adresy, których wezwania żąda, wykaz innych dowodów na których opiera się oskarżenie, wnieść opłatę 300 zł.

 

Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 3 194
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 04.04.2017
 
wydruk z dnia: 21.05.2018 // www.tgory.sr.gov.pl