Władze sądu

Prezes Sądu

SSR Marcin Kulikowski
Przyjmuje strony w piątki w godzinach 1000 - 1200 (sprawy dotyczące
wydziałów: Karnych, Rodzinnego, Pracy, Ksiąg Wieczystych).

Sekretariat Prezesa
ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
I piętro pokój 26
Tel. 32 381-83-11
Fax 32 381-83-35
E-mail: adm@tgory.sr.gov.pl 

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr z 2015 r. poz. 2316).

 

 

Wiceprezes Sądu

SSR Joanny Grądziel
Przyjmuje strony w środy w godzinach 1000 - 1200(sprawy dotyczące
Wydziału Cywilnego i Kancelarii Komorniczych).

Sekretariat Wiceprezesa
ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
I piętro pokój 26
Tel. 32 381-83-11
Fax 32 381-83-35
E-mail: adm@tgory.sr.gov.pl

Zakres działania Wiceprezesa Sądu Rejonowego

 

Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 27 030
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 29.07.2020
 
Wydruk z dnia: 16.09.2021 // www.tgory.sr.gov.pl