AKTUALNOŚCI

Komunikat

Opublikowano: 26.07.2021, 10:38

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.07.2021 r. Kasa Sądu będzie czynna krócej tj.: od 9.15 do 15.45

Wpłaty z tytułu opłat sądowych można dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe, wskazane na stronie BIP.
Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

Marian Wiktor
Dyrektor Sądu Rejonowego
w Tarnowskich Górach

Informacja MOPR w Bytomiu

Opublikowano: 15.03.2021, 14:30

W załączniku publikujemy pismo z MOPR w Bytomiu dotyczące kolejnego naboru kandydatów na opiekunów i kuratorów

Załączniki:

Zarządzenie Adm. 0181-17/20

Opublikowano: 02.03.2021, 10:59

Publikujemy Zarządzenie nr Adm. 0181-17/20 Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnymi".

Zarządzenie dotyczące ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach w roku 2021

Opublikowano: 29.12.2020, 14:15

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach w 2021 roku dostępne jest w załączniku.Najbliższe terminy spraw


Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
I Ns 253/2021
Przewodniczący: SSR Magdalena Żyła-Fagasińska
09:00, 2021-08-03
Sala nr 16, Parter, ul. Opolska 17 Tarnowskie Góry
I Ns 49/2021
Przewodniczący: SSR Jakub Bańka
09:00, 2021-08-03
Sala nr 10, Parter, ul. Opolska 17 Tarnowskie Góry
II Kop 16/2021
Przewodniczący: SSR Barbara Ottlik
09:00, 2021-08-03
Sala nr 73, II-gie piętro, ul. Opolska 17 Tarnowskie Góry
I C 88/2021
Przewodniczący: SSR Magdalena Żyła-Fagasińska
09:30, 2021-08-03
Sala nr 16, Parter, ul. Opolska 17 Tarnowskie Góry
II K 868/2020
Przewodniczący: SSR Barbara Ottlik
09:30, 2021-08-03
Sala nr 73, II-gie piętro, ul. Opolska 17 Tarnowskie GóryPodstawowe dane teleadresowe:

. 

Numery rachunków bankowych dla dokonywania wpłat

. 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Adres: ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: +48 32 381-83-10, 381-83-64
Faks: +48 32 381-83-16
e-mail: boi@tgory.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od 800 do 1200 i od 1500 do 1800
Wtorek-piątek od 745 do 1215 i od 1230 do 1500

. 

GŁÓWNA SIEDZIBA

Adres: ul. Opolska 17,
42-600 Tarnowskie Góry

Telefon: +48 32 381-83-10
Faks: +48 32 381-83-35
e-mail: info@tgory.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek-piątek od 730 do 1530

Strony w sekretariatach przyjmowane są w:
Poniedziałek od 800 do 1200 i od 1500 do 1800
Wtorek-piątek od 745 do 1145 i od 1200 do 1500

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 800 do 1800 a w pozostałe dni od 800 do 1500.

Kasa Sądu (parter, pok. 1A) jest czynna w poniedziałki od 915 do 1645 (z przerwą od 1215 - 1245) w pozostałe dni od 745 do 1500(z przerwą od 1215 - 1245).

INFORMACJA

Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych” (Dz.U.2020 poz.1892) informujemy, że:

  1. W Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach funkcjonuje kasa sądu w pomieszczeniu nr 1 na parterze budynku przy ulicy Opolskiej 17 w Tarnowskich Górach, w której można uiszczać opłaty sądowe w formie gotówkowej.
  2. Jest możliwość uiszczania opłat sądowych w kasie sądu w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej lub innego elektronicznego instrumentu płatniczego.
  3. Wykaz rachunków bieżących dochodów sądu, na które można dokonywać wpłat znajduje się na stronie dotyczącej rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

. 

. 

WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Adres: ul. Opolska 24,
42-600 Tarnowskie Góry

Telefon: +48 32 381-83-34
Faks: +48 32 381-83-05

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800.
Wtorek-piątek od 730 do 1530.

Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych jest czynne:

Strony w sekretariacie przyjmowane są w:
Poniedziałek 1000 do 1800.
Wtorek - piątek 800 do 1500.

Środa - wydział dostępny jest dla geodetów.

Kompleksowa obsługa Petentów odbywa się za pośrednictwem Biura Podawczego tut. wydziału.

Wydział Ksiąg Wieczystych nie posiada oddzielnej kasy w swojej siedzibie, opłaty można uiścić w kasie w głównym budynku Sądu, przy ul. Opolskiej 17

. 

. 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ VI KARNY

Adres: ul. Bytomska 343, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: +48 32 768-04-80
Faks: +48 32 768-04-89
e-mail: zamiejscowy.karny@tgory.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek - piątek od 730 do 1530

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 800 do 1800 a w pozostałe dni od 800 do 1530.

Strony przyjmowane są w:
Poniedziałek od 800 do 1200 i od 1500 do 1800
Wtorek-piątek od 745 do 1145 i od 1200 do 1500

Sekretariat Wydziału VI Karnego nie udziela informacji dotyczących spraw:
cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i dot. ksiąg wieczystych
Wszelkie informacje – Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach telefon 32 381-83-10 lub 32 381-83-64

. 

. 

NIP i Regon

NIP: 645-17-45-225
Regon: 000322198

. 

. 

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

. 

. 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

. 

. 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 1 042 374
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 30.06.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Nr Adm.0181-8/21 Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków ostrożności związanych z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.Do góry