Strona główna / Aktualności

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

29.07.2020, 21:54

Zgodnie z komunikatem Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiamy listę aktualizacji informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, świadczonych na  podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875).

Komunikat

12.06.2020, 12:51

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.06.2020 r. Biuro Obsługi Interesantów będzie nieczynne.

Informacje można uzyskać w sekretariatach wydziałów.

Za utrudnienia z tym związane z góry przepraszamy.

Nowa organizacja pracy Sądu od 1 czerwca 2020 r.

27.05.2020, 14:30

Poniżej publikujemy zarządzenie Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach dotyczące wznowienia działalności Sądu od dnia 1 czerwca br.

Załącznik: Skan zarządzenia nr Adm.0181-4/20 z dnia 27 maja 2020r.

Wykaz spraw

12.05.2020, 14:38

Poniżej publikujemy wykazy z informacjami o sprawach, które odbędą się w okresie 18 - 31 maja 2020 r. 

Uprawnionymi do udziału w wyżej wymienionych sprawach są wyłącznie osoby będące stronami i uczestnikami tych postępowań oraz ich pełnomocnicy.

Zarządzenie

12.05.2020, 14:20

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 12.05.2020 dotyczące przedłużenia obowiązywania ograniczeń do dnia 31 maja 2020 znaduje się w załączniku.

Informacje dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

28.04.2020, 15:29

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19.

Załączniki:

Wykaz spraw

30.03.2020, 11:31

Poniżej publikujemy wykazy z informacjami o sprawach, które odbędą się w okresie 1 - 30 kwietnia 2020 r. 

Uprawnionymi do udziału w wyżej wymienionych sprawach są wyłącznie osoby będące stronami i uczestnikami tych postępowań oraz ich pełnomocnicy.

Komunikat

27.03.2020, 14:10

Z uwagi na skierowanie pracownika Biura Obsługi Interesanta do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej informujemy, że w dniach 30.03. – 30.04.2020 r. informacje można uzyskiwać tylko i wyłącznie:

Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy.

Zarządzenie dotyczące przedłużenia obowiązywania ograniczeń w pracy Sądu

24.03.2020, 15:29

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 24 marca 2020 roku dotyczące przedłużenia obowiązywania ograniczeń w pracy Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach - w okresie do 30 kwietnia 2020 r.

Załącznik: Skan zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 24 marca 2020r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego

13.03.2020, 10:37

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 13 marca 2020 roku - wykaz spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 13 marca 2020r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego

12.03.2020, 16:10

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 12 marca 2020r. w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

Zarzadzenie Prezesa Sądu Rejonowego

Komunikat

12.03.2020, 12:16

W związku z wejściem w życie ustawy z 2 marca 2020 (Dz.U poz 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej lnspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny czy kwarantanny.Do góry