Strona główna / Aktualności

25 czerwca - Dzień Kuratora Sądowego

Dane w poniższej wiadomości są nieaktualne.
Wiadomość usunięta dnia 13.11.2017

powód: Ogłoszenie utraciło ważność
Wróć do strony głównej.
Opublikowano: 28.06.2017, 12:30

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów połączone z obchodami Dnia Kuratora Sądowego.

Dzień Kuratora Sądowego został ustanowiony uchwałą KRK z dnia 18 czerwca 2011 roku. O wyborze tej daty zadecydowały uwarunkowanie historyczne. Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U. 1919.63.378 z późn. zm.). W ten sposób zapoczątkowana została w Polsce kuratela sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze nie nazwał. Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387z późn. zm.). Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego).

„(…) Kuratorzy sądowi przez wiele lat dążyli do wypracowania rozwiązań systemowych adekwatnych do funkcji, jaką pełnią w wymiarze sprawiedliwości. Ich zwieńczeniem stało się uchwalenie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U.2014.795 ze zm.), która stała się punktem zwrotnym dla zbudowania nowoczesnego, a jednocześnie ugruntowanego w polskiej tradycji modelu kurateli sądowej, która w zakresie swych działań uwzględnia nie tylko osoby dorosłe i nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem, ale również zabezpiecza dobro osób małoletnich żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Dlatego też uwzględniając uwarunkowania historyczne, rolę kuratorów sądowych w wymiarze sprawiedliwości, ich znaczenie dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa, a także sprawiedliwości w społeczeństwie i Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Rada Kuratorów ustanowiła 25 czerwca Dniem Kuratora Sądowego. (…)” – napisał w wystąpieniu przewodniczący KRK Henryk Pawlaczyk.

W uroczystym posiedzeniu KRK uczestniczyli: Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierownictwo Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz zaproszeni goście: Beata Kempa – Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Antoni Szymański – Senator RP, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich,  a także przedstawiciele środowisk prawniczych i świata nauki.

Trzynastu kuratorom w uznaniu za zasługi w pracy wręczono pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości.

Miło nam, iż pośród odznaczonych medalami znalazła się kurator tut. Sądu – Pani Grażyna Radajewicz-Fiała.

Gratulujemy!

 

Relacja z posiedzenia

Rzecznik Praw Obywatelskich na obchodach Dnia Kuratora Sądowego

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 894
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 28.06.2017, 12:30
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry