Strona główna / Edukacja prawna młodzieży

Informacja dotycząca edukacji prawnej młodzieży ponadgimnazjalnej

Tutejszy sąd od kilku lat prowadzi działania zmierzające do propagowania wiedzy prawniczej wśród młodzieży, edukacji prawnej uczniów. Oferta ta skierowana jest głownie do młodzieży ponadgimnazjalnej. W obecnym roku działania te są kontynuowane, w dniu 15 marca 2017 r. sędziowie tut. Sądu we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia zorganizowali Dzień Edukacji Prawnej

W ramach tej akcji zainteresowane szkoły ponadgimnazjalne, dyrektorzy i nauczyciele tych szkół mogą zgłaszać swój udział.

W ramach tych działań tut. Sąd zaprasza młodzież wraz z wychowawcami na wizytę studyjną, w ramach której młodzież wraz z wychowawcami (każdorazowo nie więcej niż 30 osób), oprowadzana jest po tut. Sądzie (uczniowie dowiedzą się jak załatwić sprawę w sądzie, poznają działanie podstawowych komórek sądu, zapoznają się z pracą sędziów i urzędników), następnie uczestniczą w charakterze publiczności w rozprawach (w sprawach karnych) a następnie spotkają się z Prezesem Sądu i wysłuchują prelekcji o Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, wymiarze sprawiedliwości.

W ramach edukacji prawnej możliwe jest też umówienie się na wykład wygłoszone przez sędziów tut. Sadu w szkołach. W ramach tych wykładów jest omawiana tematyka organizacji wymiaru sprawiedliwości, postępowania w sprawach nieletnich, statusu osób pokrzywdzonych przestępstwem, odpowiedzialności karnej związanej z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, tzw. cyberprzestępczości oraz prawo regulujące dostęp do zawodów prawniczych.

W tym celu umówienie się na wizytę, organizacji wykładu należy zwrócić się z odpowiednim pismem do Prezesa tut. Sądu.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 31.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 518
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 31.03.2017
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry