Strona główna / Struktura organizacyjna / VI Wydział Karny Zamiejscowy

VI Wydział Karny Zamiejscowy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 20.02.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Zamiejscowy Wydział VI Karny

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 343
tel. (32) 768 04 80
fax. (32) 768 04 89
e-mail: zamiejscowy.karny@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Sabina Śliwińska

Sekretariat Wydziału VI Karnego nie udziela informacji dotyczących spraw: cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i dot. ksiąg wieczystych
Wszelkie informacje – Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach telefon 32 381-83-10 lub 32 381-83-64

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

 

SSR Iwona Ganczarska-Rachańska - Przewodnicząca Wydziału – podział czynności;

SSR Adam Skrzypek – 0,5 etatu orzeczniczego podział czynności;

SSR Artur Obcowski – podział czynności;

SSR Katarzyna Grabałowska – podział czynności;

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział VI Karny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

 • przekazanych z Prokuratury wraz z aktem oskarżenia lub wnioskiem o umorzenie postępowania karnego,
 • o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowanymi przez Prokuraturę,
 • wniosków stron dotyczących spraw w toku,
 • zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
 • o uchylenie mandatów,
 • o wykroczenia w pierwszej instancji,
 • o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe,
 • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

Wydział wydaje także zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanymi.

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta Piekary Śląskie, Radzionków oraz gminy: Ożarowice, Świerklaniec.

Właściwość miejscową określa Rozdział 1 Działu II, Części Pierwszej Kodeksu postępowania karnego - art. 21 i następne (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Dz.U.1997.89.555 z późniejszymi zmianami).

 

Opłaty i koszty sądowe:

 • Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych - Dz.U.1983.49.223 t.j. z późniejszymi zmianami,
 • Dział XIV Kodeksu postępowania karnego - Koszty procesu (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Dz.U.1997.89.555 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku - w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - Dz.U.2003.104.980)

 

Opłaty kancelaryjne:

 

 • Za każdą rozpoczętą stronę zaświadczenia - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę: odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności - 6 zł.
 • Za kopie nieuwierzytelnianą – 1 zł.
 • Złożenie skargi w sprawie karnej prywatnoskargowej: 300 zł.

 

Postępowanie prywatnoskargowe wszczyna się na podstawie aktu oskarżenia (skargi) wniesionego przez pokrzywdzonego. Akt oskarżenia powinien zawierać oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, datę i podpis składającego pismo, imię i nazwisko oraz dane adresowe osoby oskarżonej, listę świadków i ich adresy, których wezwania żąda, wykaz innych dowodów na których opiera się oskarżenie, wnieść opłatę 300 zł.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 5 261
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 20.02.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry