Władze sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 29.07.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Prezes Sądu

SSR Marcin Kulikowski
Przyjmuje strony w piątki w godzinach 1000 - 1200 (sprawy dotyczące
wydziałów: Karnych, Rodzinnego, Pracy, Ksiąg Wieczystych).

Sekretariat Prezesa
ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
I piętro pokój 26
Tel. 32 381-83-11
Fax 32 381-83-35
E-mail: adm@tgory.sr.gov.pl 

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego

  • Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu;
  • Pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
  • Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach;
  • Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy i asystentów sędziów danego sądu.

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr z 2015 r. poz. 2316).

 

 

Wiceprezes Sądu

SSR Joanny Grądziel
Przyjmuje strony w środy w godzinach 1000 - 1200(sprawy dotyczące
Wydziału Cywilnego i Kancelarii Komorniczych).

Sekretariat Wiceprezesa
ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
I piętro pokój 26
Tel. 32 381-83-11
Fax 32 381-83-35
E-mail: adm@tgory.sr.gov.pl

Zakres działania Wiceprezesa Sądu Rejonowego

  • Wypełnia wszystkie zadania powierzone Prezesowi Sądu w przypadku jego nieobecności

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 28 502
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 29.07.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry