Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Informacja o działalności sądu

Informacja o działalności sądu - tekst łatwy do odczytania

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021

Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wyznaczono Panią Małgorzatę Cichowską, specjalistę ds. administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

Małgorzata Cichowska

Sąd Apelacyjny w Katowicach

tel. 504 150 124

e-mail: malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Nina Rosińska
Dokument z dnia: 23.03.2021
Dokument oglądany razy: 185
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 23.03.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

NOWA ORGANIZACJA PRACY SĄDU OD 1 CZERWCA 2020R.

Dyrektor i Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zarządzeniem Adm.0181-1/21 z dnia 26 lutego 2021 wprowadzają nową organizację pracy w tut. Sądzie w związku z utrzymującą się epidemią koronawirusa.

Nowe godziny pracy od dnia 1 czerwca 2020 r. reguluje zarządzenie D 0181-5/20 z dnia 28 maja 2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 1 czerwca 2020 w sprawie zmiany godzin funkcjonowania wybranych komórek organizacyjnych.Do góry